Nieuw uniform voor Brandweer Nederland.
 

De Nederlandse brandweer heeft een nieuw uitgaansuniform.

Voor het eerst in de geschiedenis van de brandweer zullen de uniformen voor alle korpsen door dezelfde leverancier geleverd worden, alle brandweermensen in Nederland krijgen dus dezelfde kleding. Het nieuwe uniform wordt gedragen bij controles, voorlichting en op straat, niet bij een operationele inzet.

Het nieuwe brandweeruniform is van hetzelfde model als het politie-uniform, maar door de kleur en de brandweertekens is het onderscheid wel duidelijk. Modellen en kleuren zijn beschermd en Europees vastgelegd. Het oude uniform dateert uit de jaren tachtig en was aan vernieuwing toe, ook omdat de brandweer in 2003 een nieuwe huisstijl heeft ingevoerd.

De opdracht voor het nieuwe uniform is na een Europese aanbesteding gegund aan de firma Buikema Fashion BV. De aanbestedingsprocedure is uitgevoerd door de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Door deze centrale aanbesteding voor alle korpsen in Nederland wordt geld bespaard en hebben alle brandweerlieden in Nederland dezelfde uitstraling.

 
Filmfragment modeshow Uniform Nederlandse Brandweer
 
 

Het nieuwe brandweeruniform