`
              
WELKOM OP DE SITE VAN BLUSGROEP BRESKENS
 


Op deze website kunt u een kijkje nemen achter de schermen van de groep Breskens.
Deze site is in eigen initiatief opgezet, de inhoud van deze site valt derhalve geheel buiten de verantwoording van de gemeente Sluis en de brandweerleiding.

Op deze site treft u geen brandverslagen met de bijbehorende actiefoto's. Het doel van deze website is u kennis te laten maken met ons werk, maar ook te laten zien waarom we dit werk willen doen. Dit om 24 uur per dag hulp te kunnen blijven bieden waar, wanneer en aan wie dat nodig heeft.

Wij wensen u veel plezier met het bezichtigen van deze website. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u deze altijd naar ons mailen.

 

 

De aflopen maanden is er hard gewerkt aan het organiseren van een aantal inloopavonden met als doel het aantal manschappen omhoog te brengen. De reacties die we tijdens onze inloopweek hebben ontvangen zijn dermate positief dat we voor de komende tijd en mogelijk ook in de jaren daarna onze groep op maximale sterkte kunnen houden. Al met al kunnen we terugkijken op een succesvolle week. Dat neemt niet weg dat we nog steeds ge´nteresseerd zijn in mensen die nu of in de toekomst bereid zijn onze ploeg te versterken. Regeren is immers vooruitzien. Onze dank gaat uit naar al degenen die dit resultaat mogelijk hebben gemaakt. Bedankt voor het delen van onze berichten op Facebook, ze hebben zeker bijgedragen in het succes. Het uiteindelijke resultaat zullen we in de komende tijd publiceren.

       Laatste update:   12-10-13